Instelmodus van de Spotlight Cam

Tijdens het instellen van de Ring Spotlight Cam word je gevraagd het apparaat in de 'instelmodus' te zetten (het apparaat wordt automatisch in de instelmodus gezet wanneer het voor de eerste keer wordt ingeschakeld).

Om het apparaat in de instelmodus te zetten, druk je kort op het knopje rechtsboven op de camera.

Wat is de instelmodus?

Wanneer een Ring-product in de instelmodus staat, wordt een tijdelijk wifinetwerk uitgezonden.

Tijdens de configuratie maakt de Ring-app verbinding met dit wifinetwerk om het Ring-product te 'vertellen' hoe het met het wifinetwerk bij je thuis verbinding moet maken. Zodra het Ring-product in de Ring-app is geconfigureerd, wordt de verzending van dit wifinetwerk gestaakt en blijft het verbonden met het thuisnetwerk.

Hoe weet ik of de Spotlight Cam in de instelmodus staat?

Als het kleine lampje aan de onderzijde knippert, staat de Spotlight Cam in de instelmodus.

Het lampje aan de onderzijde van de Spotlight Cam brandt niet. Is er iets mis?

Er zijn twee mogelijke redenen waarom het lampje niet brandt: 

  1. Je houdt het knopje te lang ingedrukt. Druk het knopje stevig in en laat het meteen weer los, zonder het ingedrukt te houden.
  2. De Spotlight Cam krijgt geen stroom.

Een harde reset uitvoeren

Je kunt een harde reset uitvoeren als het lampje van de Spotlight Cam niet brandt of knippert, maar de Spotlight Cam wel stroom krijgt. 

Een harde reset uitvoeren

  • Houd het knopje aan de bovenzijde gedurende 30 seconden ingedrukt.

Nadat je het knopje hebt losgelaten, knippert het lampje aan de onderzijde een aantal keer. Dit geeft aan dat de Spotlight Cam opnieuw wordt opgestart.

Wacht ongeveer een minuut tot deze procedure helemaal is afgerond. Zet het apparaat vervolgens weer in de instelmodus door kort op het knopje aan de bovenzijde te drukken.