Inzicht in uw LED-lichtpatronen met Stick Up Cam

Klik hier voor uitleg over de lichtpatronen op de nieuwere versie van de Stick Up Cam Battery/Plug-In/Solar.

De Ring Stick Up Cam heeft een wit ledlampje aan de achterkant dat de status van het apparaat aangeeft. De onderstaande tabel geeft aan wat het knipperend patroon betekent:

 

Activity Flashing Light Pattern Flashing Light Image
Instelmodus Wit knipperend licht SetupMode.gif
Verbinding met wifi-netwerk maken Snel knipperend patroon - kort, lang, kort, lang Attempting-Wi-Fi-Connection.gif
Wifi-configuratie gelukt Het lampje gaat enkele seconden branden SetupSuccess.gif
Firmware-update wordt uitgevoerd Brandt continu totdat de update is voltooid FirmwareUpdate.gif
Accu wordt opgeladen Elke twee twee keer kort knipperen BatteryCharging.gif
Batterij volledig opgeladen Traag pulserend licht BatteryFullyCharged.gif
Configuratiefout wifi Snel knipperend licht WifiSetupError.gif
Fabrieksinstellingen herstellen Kortdurend, snel knipperend licht FactoryRestore.gif