De Ring Chime Pro instellen en verbinden

Volg de onderstaande instructies om de Chime Pro in te stellen en te verbinden met Ring-apparaten op dezelfde locatie.

De Chime Pro instellen in de Ring-app

Met de Chime Pro hoor je audiomeldingen van je videodeurbellen of beveiligingscamera's van Ring die zich op dezelfde locatie bevinden.

  1. Tik onder aan het scherm van het hoofddashboard van de Ring-app op Een apparaat instellen.
  2. Selecteer Chimes.
  3. Scan de QR-code op het Ring-apparaat (of productverpakking) en volg de instructies in de app.
  4. Selecteer de locatie waar je de Chime Pro wilt installeren.
  5. Geef de Chime Pro een naam.
  6. Sluit de Chime Pro aan op een stopcontact ergens tussen de wifirouter en een van de Ring-apparaten die je wilt aansluiten op de Chime Pro.
  7. Blijf de instructies in de app volgen om via het wifinetwerk en een wachtwoord de Chime Pro met wifi te verbinden.

Een ander Ring-apparaat met de Chime Pro verbinden in de Ring-app

De Chime Pro helpt om het wifisignaal naar Ring-apparaten op dezelfde locatie te versterken. Ga als volgt te werk om andere Ring-apparaten met de Chime Pro te verbinden:

  1. Tik op menu (☰) in de Ring-app
  2. Tik op Apparaten.
  3. Tik op het apparaat dat je wilt verbinden met de Chime Pro.
  4. Tik op Verbonden Chimes.
  5. Kies welke Chimes de beltoon- en bewegingsmeldingen van je toestel moeten versterken.
   • Tik op Rings of Gedetecteerde beweging om de Chime te activeren je te waarschuwen. 

Je Ring-apparaat is verbonden met de Chime Pro.

Beste werkwijzen voor de Chime Pro

 • Sluit tijdens het instellen de Chime Pro aan op een stopcontact dicht bij de wifirouter.
 • Na het instellen plaats je de Chime Pro zo mogelijk halverwege tussen de router en de Ring-apparaten die een betere wifi-verbinding nodig hebben.
 • Controleer de signaalsterkte van de Chime Pro om er zeker van te zijn dat deze een goed wifisignaal van de router ontvangt.
 • Als de Chime Pro problemen heeft om opnieuw verbinding te maken, kan dit komen door storing van het signaal. Een signaalstoring kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld:
  • Materialen zoals stucwerk, baksteen of beton.
  • Huishoudelijke apparaten, zoals magnetrons.
 • Zorg ervoor dat de wifi voldoende uploadsnelheid voor de Ring-apparaten kan bieden via de Chime Pro. De Chime Pro heeft een aanbevolen minimale uploadsnelheid van 2 Mbps per apparaat. Aanzienlijk lagere uploadsnelheden kunnen slechte videokwaliteit en andere prestatieproblemen veroorzaken. Neem contact op met je internetprovider als de uploadsnelheid onvoldoende is.

De Chime Pro-automodus

In de Chime Pro-automodus schakelt het Ring-apparaat automatisch tussen het Chime Pro-netwerk en je wifithuisnetwerk, afhankelijk van welke optie de beste verbinding biedt.

Let op: deze functie is momenteel beschikbaar voor de Ring Video Doorbell 3, 3 Plus en 4. Controleer welk model deurbel je hebt via de Ring-app.

De Chime Pro-automodus is standaard ingeschakeld voor apparaten die hiervoor in aanmerking komen. Controleren welke apparaten de automodus gebruiken in de Ring-app:

 1. Tik op menu (☰).
 2. Tik op Apparaten.
 3. Tik op de Chime Pro.
 4. Tik op Chime Pro-netwerk.
 5. Tik op een apparaat om te schakelen tussen de automodus (voor in aanmerking komende apparaten), het Chime Pro-netwerk en je thuiswifi.

Je kunt de automodus ook in- of uitschakelen vanaf de pagina Apparaatstatus van de deurbel in de Ring-app:

 1. Tik op menu (☰).
 2. Tik op Apparaten.
 3. Tik op de Video Doorbell 3, 3 Plus of 4.
 4. Tik op Apparaatstatus.
 5. Tik op Netwerkinstellingen.
 6. Tik op Automodus.
 7. Gebruik de schakelknop Automodus om de functie in of uit te schakelen.
 8. Tik op Opslaan.

Let op: als je de Chime Pro-automodus uitschakelt voor de deurbel, blijft deze verbonden met het huidige netwerk. Het netwerk handmatig wijzigen in het Chime Pro-netwerk of je thuiswifi:

 1. Open de Ring-app.
 2. Tik op Menu (☰).
 3. Tik op Apparaten en selecteer de videodeurbel of beveiligingscamera die je opnieuw wilt verbinden met wifi.
 4. Tik op de tegel Apparaatstatus.
 5. Tik in Netwerk op Netwerk wijzigen en volg de aanwijzingen in de app.