De toegangscode voor het alarm instellen en wijzigen

Een van de belangrijkste gegevens die je nodig hebt voor je alarmsysteem is de viercijferige toegangscode. In dit artikel krijg je uitleg over wat de toegangscode en hoe je deze kunt instellen en wijzigen.

Wat is een toegangscode?

Een toegangscode is een uniek, viercijferig nummer dat wordt toegewezen aan een persoon. Je gebruikt het om het alarmsysteem via het bedieningspaneel in en uit te schakelen. Om standen te wijzigen via het bedieningspaneel, voer je eerst je toegangscode in en druk je daarna op Thuis, Weg of Uitgeschakeld. drukken om de stand te wijzigen via het bedieningspaneel. Iedereen die toegang heeft tot het alarmsysteem, ongeacht of diegene eigenaar of gedeelde gebruiker is, moet een eigen, unieke viercijferige toegangscode hebben. 

Let op: toegangscodes worden nooit weergegeven in de Ring-app. Wie als gedeelde gebruiker of gastgebruiker de toegangscode vergeet, moet de eigenaar vragen de code opnieuw in te stellen.

Een toegangscode instellen voor de eigenaar

Het instellen van de toegangscode van een eigenaar gebeurt in twee stappen.

Zodra het bedieningspaneel is ingesteld, krijg je het verzoek om een viercijferige toegangscode voor de eigenaar te maken. Je moet je nieuwe toegangscode tweemaal invoeren voordat deze wordt opgeslagen. 

Een toegangscode instellen voor een gedeelde gebruiker en een gastgebruiker

Gedeelde gebruikers en gastgebruikers worden namens de eigenaar uitgenodigd voor het alarmsysteem. Een gedeelde gebruiker toevoegen doe je als volgt: 

 • Open het menu in de Ring-app
 • Zorg dat de juiste locatie is geactiveerd en tik vervolgens op Instellingen
 • Tik op Gedeelde toegang
 • Tik op Gebruiker toevoegen
 • Selecteer het type gebruiker dat je wilt toevoegen

Een gedeelde gebruiker toevoegen

 • Als je een gedeelde gebruiker toevoegt, voer dan het e-mailadres in van de persoon aan wie je een uitnodiging wilt versturen (elke gebruiker moet een afzonderlijk e-mailadres hebben).
 • Schakel het basisstation van Ring Alarm in
 • Voer een unieke viercijferige toegangscode in en voer deze opnieuw in
 • Tik op Gereed
 • Tik op Uitnodiging verzenden
  • Let op: als een gebruiker al een Ring-account heeft, wordt deze automatisch weergegeven als een Gedeelde gebruiker. Als diegene geen Ring-account heeft, ontvangt hij of zij een uitnodiging om een account te maken.

Een gastgebruiker toevoegen

 • Voer de naam van de gastgebruiker in
 • Kies voor het aanmaken van een toegangscode
 • Voer twee keer de unieke, viercijferige toegangscode in 
 • Tik op Gereed
 • Controleer of het beveiligingssysteem is ingeschakeld
 • Tik op Gastgebruiker toevoegen

Zodra de gedeelde gebruiker of gastgebruiker is toegevoegd, moet de code mondeling worden gedeeld met de nieuwe gebruiker. 

Een toegangscode wijzigen of opnieuw instellen

Alle gebruikers kunnen een toegangscode hebben, maar alleen de eigenaar kan toegangscodes bewerken of wijzigen. Een toegangscode wijzigen of opnieuw instellen:

 • Open het menu in de Ring-app
  • Zorg dat de juiste locatie is geactiveerd en tik vervolgens op Instellingen
 • Tik op Gedeelde toegang
 • Tik op de gebruiker van wie je de code wilt wijzien
 • Tik op Toegangscode opnieuw instellen
  • Voer een viercijferige toegangscode in en voer deze opnieuw in
 • Tik op Gereed
 • Tik op Opslaan