Informatie over Z-Wave- en mesh-netwerken

Bij het configureren van je Ring Alarm-systeem is het belangrijk om te begrijpen hoe je apparaten met elkaar communiceren, zodat je de Alarm-componenten dusdanig kunt instellen dat ze het sterkste signaal kunnen gebruiken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je Alarm-apparaten communiceren.

Wat is Z-Wave?

Z-Wave is een draadloos communicatieprotocol dat je Ring Alarm-apparaten gebruiken om met het basisstation te communiceren. 

Welke frequenties gebruikt Z-Wave en verschilt het van wifi?

Ja, Z-Wave gebruikt 868,4 MHz en 869,85 MHz en wifi gebruikt 2,4 GHz en 5 GHz. (Meer informatie over Z-Wave en de bijbehorende protocollen vind je op https://z-wavealliance.org/.)

Traditionele hub-and-spoke-netwerken bestaan uit één centrale hub of toegangspunt waar alle apparaten op zijn aangesloten. Je bent waarschijnlijk al bekend met dit netwerktype. Een voorbeeld hiervan is dat je één router (hub) hebt en dat je draadloze apparaten ('spokes') verbinding maken met die router. Z-Wave-apparaten creëren een zogenaamd mesh-netwerk. In tegenstelling tot een traditioneel hub-and-spoke-netwerk, waarbij elk apparaat alleen communiceert met een centrale hub (of toegangspunt), kunnen Z-Wave-apparaten behalve met de centrale hub ook onderling communiceren. Dit betekent dat een netwerk van Z-Wave-apparaten een 'mesh' zal creëren die een aantal voordelen biedt ten opzichte van hub-and-spoke-netwerken:

  • Z-Wave-netwerken hebben meestal een groter bereik dan traditionele hub-and-spoke-netwerken. Een Alarm-basisstation heeft een bereik van ongeveer 75 meter in een rechte lijn zonder obstakels. Raadpleeg hier onze gids voor draadloze netwerken om het bereik te verbeteren.
  • Omdat apparaten via meerdere paden met elkaar kunnen communiceren, kan hun grote bereik nog verder worden uitgebreid.
  • Mesh-netwerken zijn robuuster dan hub-and-spoke-netwerken omdat signalen kunnen worden omgeleid als een van de verbindingen is verbroken.

Let op: bij het opzetten van een Z-Wave-netwerk kunnen alleen apparaten die op een stopcontact kunnen worden aangesloten worden gebruikt als versterkers of ‘knooppunten’ van het netwerk. Apparaten die op batterijen werken, generen onvoldoende stroom om als mesh-knooppunt te dienen. Bij de basisapparaten die bij het Alarm-systeem worden geleverd, betekent dit dat het basisstation en de signaalversterkers fungeren als mesh-knooppunten, terwijl de sensoren voor ramen of deuren het Z-Wave-signaal niet zullen versterken.

 

Meer is beter

Bij het opzetten van een Z-Wave-mesh-netwerk moet je er ook rekening mee houden dat alle Z-Wave-apparaten compatibel zijn met elkaar en dat meer herhalende knooppunten je netwerk kunnen versterken. Als je een probleem ondervindt met de communicatie tussen een apparaat en het basisstation kun je het signaal versterken met een Z-Wave-versterker die op een stopcontact tussen het apparaat en het basisstation is aangesloten.

Wat betreft het mesh-netwerk geldt dus: hoe meer apparaten er zijn aangesloten, hoe sterker je netwerk.

 

 

Klik hier om onze netwerkgids over draadloos bereik en storingen te lezen.